Späť

Kde domov muoj

Mgr.art. Michaela Bednárová
Puojd s.r.o., September 2, 2013

Na Puojde sa chystajú veľké zmeny! Jedným z prekvapení bude balíček úplne nových darčekových predmetov. Už žiadne reklamné perá, každý rok tie isté hrnčeky, neforemné biele tričká s logom firmy. Chceme vám dať šancu na vkusnejšiu a luxusnejšiu alternatívu. Dovoľte nám, aby sme vám predstavili náš prvý dizajnový darčekový produkt - viazanku Anku. Dúfame, že si Anku radi uviažete na krk, dali sme si na nej mimoriadne záležať.

Photo: Ado Juráček
https://www.puojd.sk/
Photo: Ado Juráček

Viazanku Anku si objednajte tu. Možný je aj väčší odber za veľkoobchodné ceny.

Všetky naše dizajnové darčekové predmety nie sú len pekné, ale skrývajú v sebe hlbšiu ideu. Ide nám o to, vytvoriť kvalitný slovenský suvenír, ktorým sa budete chcieť pýšiť v zahraničí. Taký, ktorý nediskriminuje, neuráža a neodpudzuje. Túto ideu sme zdôraznili fotením viazanky Anky na utečencovi, ktorého dočasným ne-domovom sa stalo Slovensko. Judali, sympatický a vzdelaný mladý muž z Konga. Nebudeme hovoriť jeho príbeh, chceme len mierne poukázať na problematiku utečencov na Slovensku. Lebo na Puojde radi upozorňujeme na veci, ktoré by sme mohli zlepšiť. Akí sme my, Slováci? Čo je pre nás typické? Sme pokorní až skromní, sme úprimní či závistliví, sme ľahostajní, sme ticho, sme hokej, SME POHOSTINNÍ?

https://www.puojd.sk/

Podľa Slovenskej humanitnej rady na Slovensko migranti prichádzajú preto, že túžia po demokracii, po mieri a bezpečí. Ale v neposlednej rade aj preto, lebo sme konečnou krajinou Schengenského priestoru. Najčastejšie dôvody migrácie sú strach o svoj život, náboženská diskriminácia, chudoba či túžba po spoločnom živote so zvyškom svojej rodiny, ktorá už emigrovala dávnejšie.
Asi nie sme taký otvorený národ a dokazuje to aj fakt, aké je ťažké presvedčiť zamestnávateľov, že utečenec nie je nijako odlišný a môže svoju prácu vykonávať kvalitne a v rámci svoje kvalifikácie. Veľa ale závisí aj na samotnom človeku – ako sa sám dokáže adaptovať. Niektorí sú takí šikovní, že začnú sami podnikať alebo študovať. V každom prípade ale žiadateľ o azyl musí 1 rok žiť na Slovensku a až potom dostane pracovné povolenie.
„Dôležité však je si pripomenúť, že ešte do roku 1989 ľudia z našej krajiny utekali. Slováci odchádzali najmä do Rakúska a dostali tam reálnu šancu na nový život a kariéru. Rýchlo sme zabudli na minulosť. Mala by nám pripomenúť, aby sme sa správali k utečencom tolerantnejšie.“ upozornil Peter Devínsky.

https://www.puojd.sk/

Štatistika:
V roku 2013 bolo zatiaľ evidovaných 232 žiadostí o azyl, vyhovelo sa 2 žiadostiam a 67 nebol udelený azyl. Doplnkovú ochranu dostalo 17 ľudí. V 180 – tich prípadoch bolo konanie zastavené
a 5 ľudí dostalo štátne občianstvo. Celkovo počet žiadostí z dlhodobého hľadiska klesá (v roku 2004 to bolo maximum 11 395 žiadostí).

https://www.puojd.sk/
Za rozhovor a ochotu poskytnúť informácie ďakujeme Petrovi Devínskemu a Zuzane Števulovej. Foto: Michal Huštaty


Interesting links:


http://www.hrl.sk/
http://www.shr.sk/
http://www.dobrakrajina.sk/dobre-projekty/dajme-sancu-utecencom.html
http://migrationtothecentre.migraceonline.cz/