Späť

2% pre Denamit

Mgr.art. Michaela Bednárová
Puojd s.r.o., March 4, 2011

https://www.puojd.sk/

Občianske združenie Denamit bolo založené mladými dizajnérmi s veľkými ambíciami, aby prezentovalo a podporovalo dobrý slovenský dizajn. Jeho aktivitami sa spustila lavína dizajnérskych akcií, ktoré sa doteraz na slovenskej scéne diali len sporadicky. Okrem stálych členiek Denamit pravidelne spolupracuje s ďaľšími perspektívnymi mladými tvorcami a značkami.

Aj Vy môžete podporiť aktivity OZ Denamit svojimi 2% z daní.

Ako na to?

Ak ste zamestnancom: Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Do 30.4.2011 vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane.
Ak si podávate daňové priznanie sami: Vyplňte údaje Denamitu do daňového priznania do príslušných kolóniek: – typ A – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. – typ B - XII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona. Minimálna suma, ktorú môžete Denamitu poukázať ako fyzická osoba je 3,32 EUR. Daňové priznanie je potrebné podať do 31.3.2011.
Ak ste právnická osoba:
Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (resp. 2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 EUR. Údaje združenia Denamit vyplňte do príslušných kolóniek – IV. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Daňové priznanie je potrebné podať do 31.3.2011.
Údaje: Názov: Denamit Sídlo: Mamateyova 9, 85104 Bratislava Právna forma: občianske združenie IČO: 421 709 66

Zakladajúce členky združenia Denamit: Lenka Sršňová / módna tvorba Simona Janišová / keramika Michaela Bednárová / textilný dizajn Linda Viková / keramika Lucia Bartková / šperk Katarína Czikorová / grafický dizajn

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane